F&U

Arkitektkonkurranser er tradisjonelt og innen akademia erkjent som forsknings- og utviklings-prosjekt.

fiuni studenter og lærere deltar som team i åpne konkurranser som passer til vårt studieopplegg  

Premiert prosjekt i treforsk-konkurransen                                                     Guggenheim-museum -                                                                                                                        Helsinki

Premiert / innkjøpt prosjekt i konkurransen om nytt operahus i Oslo.                                                      Her anvendes fiuni pat pending Sunflower-konsept som prosjekteringsmetode første gang.

Sunflower-konseptet er i kontinuerlig utvikling ved fiuni - som eksempel på VTV-innovasjon i undervisningen - og anvendt i bl a pilotprosjekt "Lite tårnbygg" - Stavanger-regionen


Innfill-prosjekt i Stavanger - bolig på 50 m2 over to etasjer + takterrasse + utstillingsmonter + under-etg.

Prosjektet er 100% VTV-prosjektert - med enkel montering - mulighet for fremtidig demontering og remontering. Primær bærekonstruksjon (limtre stolper / dragere) i selvlåsende knutepunkt - bærer dekker (massivtre) og laftekasser i limtre (utvendig Shou sugi ban-behandlet).

Prosjektet skal produseres og monteres i regi av fiuni factory - og vil koples til fiunique studio, workshops og samlinger

fiunis forslag "..til kaffen" - arkitektkonkurransen om Fotografihuset på Sukkerbiten - nabo til Den Norske Opera og Munch-museet.                                                                                                            Fremstillingen fulgte programmets anmodning om enkel digital visning av volumer - ref diskusjon vedr arkitekturs "fake images". Få - inkl juryen - noterte seg anmodningen.