KONTAKT


Søknad om opptak:

Send en e-post hvor du forteller om din bakgrunn og motivasjon for studiet - samt bekreftelse på generell studiekompetanse - eventuell realkompetanse.

Du vil deretter bli invitert til samtale med oss - kombinert med 4 uformelle prøver før eventuelt opptak.

Semester starter primo September og primo Februar.

Vi har ingen søknadsfrist.

Semesteravgift er NOK 20.000.-.

Inntil akkreditering av studietilbudet (NOKUT-akkreditering) får våre studenter ikke lån/stipend i Statens lånekasse.


fiuni 

+47 95044948                                                                                                                                                   janaase@fiuni.no

Postadresse: Sverre Farstadsv. 8A - 4021 Stavanger