eksempler på studentarbeider

Modellstudier  av infillprosjekt hvor student anvender patentert selvlåsende knutepunkt for limtre stolpe-/dragersystem - uten bruk av spiker, bolter, skruer eller andre hjelpemidler.                          Typisk 2. semester-arbeid.                                                                                                                          Knutepunktløsning er optimal som svar på VTV-teoris hovedkriterium: ASSEMBLY - DISASSEMBLY and REVERSELOGISTICS/RE-ASSEMBLY.                                                     Modell bygget  av Kristine Sægrov

Presentasjon av diplomarbeid - "Dancing Wagons at Bilbao River" - av Kristine Cummins Walløe. Diplomsemesteret ble lagt til Bilbao - gjennomført med Eunate Torres Modrego som rettleier.

1.-semesterarbeid - microbolig.                                 

Oppgaven starter med å finne et objekt i strandkanten - analysere, beskrive og dokumentere dette, fabulere over dets historie/opprinnelse - videre via scenografi, performances, dramaturgi omtolke objektets form til et arkitektonisk konsept. Her er objektet strandstrået m blomst/frø et stykke fra toppen.

Microboligen skal fungere for studenten på helårs basis - skal kunne monteres og demonteres av to personer ila 24 timer - være selvforsynt med energi og vann. Studenten skal kunne ha tre gjester til et festmåltid. Boligen skal gi uttrykk for studentens personlighet.  Skal ikke sette varig avtrykk etter demontering.

Forfattet av stud. arch. Annette Hamre

Student Lene Moen i sin 1:1 modell av lysbro - under bygging for et gate-prosjekt i Stavanger

 Modellen ble utledet / inspirert av Lenes diplomarbeid - transformasjon av godsterminal / fiuni campus

Manuela Hardy`s diplomarbeid - bilde av vestibyle i Magma-museet i Jøssingfjord - konkurranseprosjekt

Lekne byggeklosser på vei til Dalsnuten - av Stud. Arch. Ingunn Aarrestad

ecobo - VTV byggesystem - Stud. Arch. Rolf Alexander Mellgren Svensen

Dobbelt landskap - over og under

ecobo - VTV byggesystem - forfattet av Stud. Arch. Ida Rudshaug Hansen.

Hvordan "rigid" byggesystem kan generere dynamikk i rom og bevegelse