arkitektur - vtv byggekunst

4 - 5 års heltids kurstilbud

Vi utdanner en ny generasjon arkitekter - hvor VTV-teori og -praksis er den                                              nødvendige referanse for klimavennlig og nyskapende byggekunst.

Hvert semester presenterer en hovedoppgave med deloppaver -                                                         hvor studenten skal utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse i nært                                                samarbeid med fagmiljøet (arkitekter, kunstnere o a) - via analyse og                                          faglig-/kunstnerisk utviklingsarbeid /prosjektering.                                                                                          Alle hovedoppgaver impliserer arkitekturs vesentlige element -                                                                  med økende kompleksitet og vanskelighetsgrad.

Skolen prioriterer å identifisere studenters individuelle kreative potensial -                                         utvikle studentens kreative personlighet i nær 1:1-undervisning - dels i studio,                                       dels digitalt via nett.

Undervisning er nett- og samlingsbasert - skjer ved at forelesninger, seminar,                                       workshops og samtaler / konsultasjon i studio blir videofilmet og formidlet                                    digitalt - individuell konsultasjon skjer i studio og/eller via e-post -                                                            og samlinger skjer minst 3 ganger pr semester - i Stavanger og i Bilbao.

Undervisnings primærfag :                                                                                                                           Arkitektur- og kunsthistorie, arkitekturteori. prosjekteringsmetodikk,                                                       Vugge til Vugge-filosofi - herunder Energetics (om energikomplekset),                                              estetiske fag (form, farge, lyd, lys)                                                                                             Konstruksjonslære, byggteknologi (inkl produksjonsfaser og logistikk),                                       bygningsfysikk.

Arbeidsmåter:                                                                                                                                                    Tegning, skissering og skulpturering / bygging av fysiske modeller,                                                         2D-bilder og 3D-digitale modeller, koreografi, dans, div performances,                                                fashion og rollespill  (i samlinger).

Arbeidsmåtene inngår i forskjellige typer og stadier i faglig-/kunstnerisk                                      utviklingsarbeid.

Hvert semester avsluttes med utstilling og presentasjon av studentarbeider -                                              med diskusjon + muntlig evaluering og påfølgende skriftlig evaluering.                                                                                                                                                   Avsluttende semester (Diplomsemester) avsluttes med eksamen -                                                           evaluert av bl a eksterne sensorer.

sirkulær design

Se eget avsnitt