sirkulær design

Års-kurs:

Sirkulær design -                                                                                                                                                også kjent som Vugge- til Vugge- (VTV-) / Cradle to Cradle (C2C-) design.

Samlings-basert og nett-basert som for arkitektur - VTV byggekunst.

Sirkulær Design er primært instrument i dynamisk Sirkulær økonomi - det aktuelle, overordnede og styrende begrep i vårt samfunnsliv - nødvendig forutsetning for DETGRØNNE SKIFTET

Kurspakken / studietilbudet omhandler sirkulær design av generelt produktsortiment - med spesiell oppmerksomhet på sirkulær arkitektur - og med arkitektur som læringsmedium.                            Sirkulær arkitektur har de mest komplekse utfordringer som designprosess - og sannsynligvis størst potensial for samfunnsmessig gevinst (ca 34% innsparing / redusert energibruk i Norge).

Energieffektivisering og optimalisering av ressursbruk gir nye føringer for å tenke produktdesign i livssyclus-sammenheng. Ethvert industriprodukt (også arkitektur) har en produksjonsfase før ferdig produkt - deretter funksjons- / bruksfase - til sist en avhendingsfase (avfall + mulig "gjenvinning").

Avhendingsfase avslører at vår samtids arkitektur er latent avfall allerede fra start - konstateres som avfall først ved riving/knusing. VTV planlegger for intet avfall overhodet.