Kronikker / artikler

fiunique arkitektur

- finnes i bokform - med følgende hovedkapitler:

- fiunique arkitektur designes ihht VTV-kriteria i helhet og detalj -                                                  hvordan fiuni kopler arkitektur, undervisning og F&U til Vugge Til Vugge - hvordan VTV er inkorporert i det store Energikomplekset analogt til biomimicry-aspektet - og hvorfor 

- fiunique arkitektur er visuelt lesbar og fysisk forståelig -                                                                      om estetiske og praktiske fortrinn ved språklig klarhet i arkitektur - om arkitekturspråkets betydning for VTV praksis og nyansering / aksentuering av arkitektonisk karakter og uttrykk

- fiunique arkitektur kan like lett monteres, demonteres og remonteres -                                      hvordan arkitektur kan designes for montering, demontering og remontering - VTV primærkriteria

fiunique arkitektur optimaliserer produksjon og logistikk -                                                                          omhandler forståelse for materialers herkomst/opprinnelse - bearbeidelsesprosess frem til ferdig produkt

fiunique arkitektur integrerer og harmoniserer alle relevante fag -                                                diskuterer samspillet mellom impliserte fag i prosjekterings- og byggeprosessen - med sikte på optimalisering av VTV-praksis

fiunique arkitektur maksimerer energi-effektivitet -                                                                                  viser praktisk energi-effektivisering i alle faser og på alle nivå

fiunique arkitektur eliminerer avfall -                                                                                                        mens all samtids arkitektur er avfall - ikke nå, men når den tid kommer - er fiunique arkitektur planlagt for 100% gjenbruk - altså intet avfall

fiunique arkitektur er revolusjonært nyskapende                                                                                         fiuni er den første og foreløpig eneste institusjon som aktivt promoterer VTV

fiunique arkitektur søker etisk og estetisk høyverdighet                                                                             fiuni mener VTV fremmer god etisk holdning og beriker arkitektonisk mangfold og uttrykk

fiunique arkitektur er nødvendig for en bærekraftig fremtid                                                                  fiunique arkitektur avslutter 100 års BRUK OG KAST-arkitekturcreativity  -  (kommer)